น้ำหนักกระเป๋า นกแอร์

น้ำหนักกระเป๋า นกแอร์ ความสำคัญและการเช็คก่อนเดินทาง

น้ำหนักกระเป๋า นกแอร์  การเดินทางด้วยนกแอร์เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนต้องพบ แต่ทราบหรือไม่ว่าน้ำหนักกระเป๋านกแอร์มีบทบาทสำคัญต่อการเดินทางของคุณขนาดกระเป๋าสัมภาระที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่อง สายการบินนกแอร์ขนาด น้ําหนักกระเป๋า นกแอร์ สัมภาระที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องของสายการบินนกแอร์ (AirAsia) มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องทราบก่อนการเดินทาง เนื่องจากนั่นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามนโยบายหรือเงื่อนไขของสายการบินที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น, ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดทางเว็บไซต์หรือติดต่อ สายการบิน เองเพื่อความแม่นยำที่สุด

เช็คขนาดกระเป๋าเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

สายการบินมักกำหนดขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระตามมาตรฐานสากล IATA (International Air Transport Association) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลัก ได้แก่

 • สำหรับ ขนาดกระเป๋าขึ้นเครื่อง นกแอร์ คุณจะใช้ถือขึ้นเครื่องได้นั้น โหลดกระเป๋าฟรีกี่กิโล จะมีขนาดอยู่ที่ความกว้าง x ความยาว x ความสูง เท่ากับ 23 x 56 x 36 เซนติเมตร และไม่เกิน 30 กิโล ดังนั้นก่อนจะที่จะเก็บสัมภาระของคุณ ให้สำรวจและวัดขนาดก กระเป๋านก แอร์ที่จะใช้ใส่สัมภาระหากวัดออกมาแล้วไม่เกินไปจากนี้ ก็สามารถใช้ได้ และมั่นใจได้ว่าถือขึ้นเครื่องได้แน่นอน
 • Checked Baggage (กระเป๋าเช็คอิน)
  • ขนาด: ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบิน, แต่มักจะมีขนาดสูงสุดในการรับสิ่งของขึ้นเครื่อ
  • น้ำหนัก:นก แอร์ น้ํา หนัก กระเป๋า สามารถแบ่งเป็นน้ำหนักสูงสุดต่อกระเป๋า หรือน้ำหนักรวมของกระเป๋าทั้งหมด

ข้อมูลที่แจ้งให้เป็นเพียงแนวทาง ควรตรวจสอบนโยบายปัจจุบันของนกแอร์ (AirAsia) จากที่หน้าเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินเพื่อความถูกต้องและเฉพาะทาง

น้ำหนักกระเป๋า นกแอร์

การเช็คน้ำหนักกระเป๋าก่อนเดินทางมีประโยชน์มากมาย

น้ำหนักกระเป๋า นกแอร์
 • ประหยัดเงิน : ค่าโหลดกระเป๋า นกแอร์ :  การเช็คน้ำหนักกระเป๋าก่อนเดินทางช่วยประหยัดเงินในกรณีที่น้ำหนักของกระเป๋าเกินน้ำหนักที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม.
 • การจัดแพ็คให้เหมาะสม : ทราบน้ำหนักล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถจัดแพ็คได้อย่างเหมาะสมตามนโยบายของสายการบิน และให้คุณมีความพร้อมเมื่อต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมหากกระเป๋าของคุณเกินน้ำหนักที่กำหนด.
 • เตรียมตัวในการเดินทาง : ทราบน้ำหนักกระเป๋าล่วงหน้าช่วยให้คุณมีเวลาเพียงพอในการปรับแผนการเดินทางหากต้องปรับกระเป๋าหรือจัดการไปยังตัวเลือกอื่น ๆ.
 • การเช็คน้ำหนักกระเป๋าก่อนเดินทางเป็นประการที่ดีที่จะลดความยุ่งยากและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางของคุณและไม่ต้อง ซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม นกแอร์ เป็นการลดค่าใช้จ่ายได้ดีที่สุด

หากสัมภาระสูญหายต้องทำอย่างไร

หากสัมภาระของคุณที่ถือขึ้นเครื่องบินกับสายการบิน นกแอร์ หายหรือสูญหาย คุณควรดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดโดยสายการบินเพื่อทำให้กระบวนการเรียกร้องเป็นไปได้. ต่อไปนี้คือขั้นตอนทั่วไปที่คุณสามารถทำ

 • แจ้งทางสายการบิน : ทันทีที่คุณพบว่าสัมภาระของคุณหายหรือสูญหาย, แจ้งทางสายการบินทันที ณ สนามบินหรือที่ตำแหน่งที่จัดให้แจ้งบางทีมีพนักงานที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือในสนามบิน.
 • กรอกแบบฟอร์มเรียกร้อง (Property Irregularity Report – PIR) : ทำการกรอกแบบฟอร์ม PIR ซึ่งเป็นเอกสารที่ให้ไว้เพื่อรายงานถึงความสูญหายหรือเสียหายรับแบบฟอร์มนี้จากพนักงานที่เกี่ยวข้องหรือจากเคาน์เตอร์บริการลูกค้า
 • รับข้อมูลการติดตาม : รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการติดตามและการระบุตำแหน่งสัมภาระของคุณ
 • ติดต่อสายการบิน : หลังจากการแจ้งเรียบร้อย, ติดต่อสายการบินเพื่อติดตามสถานะและขั้นตอนถัดไป
 • เตรียมเอกสารสำหรับการเรียกร้อง : เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ตั๋วเครื่องบิน,แบบฟอร์มPIR, หลักฐานการซื้อสินค้าในกระเป๋า(ถ้ามี)
 • ยื่นคำขอเรียกร้อง : นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นคำขอเรียกร้องที่สำนักงานหรือเคาน์เตอร์บริการลูกค้าของสายการบิน

หมายเหตุ: การกระทำตามขั้นตอนทั้งหมดต้องทำโดยรวดเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสในการคืนสินค้าหรือได้รับค่าชดเชยตามนโยบายของสายการบิน. และควรทำการเรียกร้องในช่วงเวลาที่กำหนดโดยสายการบินที่คุณใช้บริการ

Credit :  myluggagereview.com